Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Châu Thành An Giang

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Châu Thành.

  • Vietcombank Huyện Châu Thành
  • PGD Tứ giác Long Xuyên

    Lô A đường số 5, Khu dân cư mới xã Vĩnh Nhuận, H.Châu Thành, An Giang