Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Tịnh Biên An Giang

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tịnh Biên.

  • Vietcombank Huyện Tịnh Biên
  • PGD Tịnh Biên

    Số 350/7 khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang