Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Thành Phố Châu Đốc An Giang

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Châu Đốc.

  • Vietcombank Thành Phố Châu Đốc
  • Chi nhánh Châu Đốc

    Số 55 Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang