Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Thành Phố Bà Rịa Bà Rịa Vũng Tàu

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bà Rịa.

  • Vietcombank Thành Phố Bà Rịa
  • PGD số 2

    03 Trường Chinh, Phường Phước Trung, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu