Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Thành Phố Bến Tre Bến Tre

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bến Tre.

  • Vietcombank Thành Phố Bến Tre
  • Chi nhánh Bến Tre

    Số 55B3, đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre