Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Hoài Nhơn Bình Định

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hoài Nhơn.

  • Vietcombank Huyện Hoài Nhơn
  • PGD Bồng Sơn

    106 Quang Trung, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.