Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Phù Cát Bình Định

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phù Cát.

  • Vietcombank Huyện Phù Cát
  • PGD Phù Cát

    Số 85-87 đường 3 Tháng 2, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định