Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Tuy Phước Bình Định

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tuy Phước.

  • Vietcombank Huyện Tuy Phước
  • PGD Diêu Trì.

    58 Trần Phú, Thị Trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.