Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Bàu Bàng Bình Dương

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bàu Bàng.

  • Vietcombank Huyện Bàu Bàng
  • PGD Bàu Bàng

    Lô A-17,A-18, Đường NC, Khu đô thị Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương