Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Bến Cát Bình Dương

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bến Cát.

  • Vietcombank Huyện Bến Cát
  • Chi nhánh Bắc Bình Dương

    Lô D1-4-TT, đường NA3, khu công nghiệp Mỹ Phước 2,phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

  • Vietcombank Huyện Bến Cát
  • PGD Mỹ Phước

    Đường D1, Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.