Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Thị Xã Đồng Xoài Bình Phước

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Đồng Xoài.

  • Vietcombank Thị Xã Đồng Xoài
  • Chi nhánh Bình Phước

    Số 744 đường Phú Riềng Đổ, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước