Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Thị Xã La Gi Bình Thuận

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã La Gi.

  • Vietcombank Thị Xã La Gi
  • PGD La Gi

    379 đường Thống Nhất, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận