Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Quận Bình Thủy Cần Thơ

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Bình Thủy.

  • Vietcombank Quận Bình Thủy
  • Chi nhánh Tây Đô

    Lô 30A7A, KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

  • Vietcombank Quận Bình Thủy
  • PGD Bình Thủy

    Ki ốt 55,57 đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ