Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Quận Ô Môn Cần Thơ

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ô Môn.

  • Vietcombank Quận Ô Môn
  • PGD Ô Môn

    09 Quốc lộ 91, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ