Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Quận Thốt Nốt Cần Thơ

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thốt Nốt.

  • Vietcombank Quận Thốt Nốt
  • PGD Thốt Nốt

    525 quốc lộ 91, khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ