Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ngũ Hành Sơn.

  • Vietcombank Quận Ngũ Hành Sơn
  • PGD Ngũ Hành Sơn

    153 đường Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

  • Vietcombank Quận Ngũ Hành Sơn
  • Chi nhánh Nam Đà Nẵng

    Số 137 đường Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng