Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Quận Sơn Trà Đà Nẵng

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Sơn Trà.

  • Vietcombank Quận Sơn Trà
  • PGD Sơn Trà

    Số 445 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng