Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Quận Thanh Khê Đà Nẵng

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thanh Khê.

  • Vietcombank Quận Thanh Khê
  • PGD Thanh Khê

    239 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

  • Vietcombank Quận Thanh Khê
  • PGD Hùng Vương

    325 đường Hùng Vương, quận Thanh Khê