Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Đông Anh Hà Nội

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đông Anh.

  • Vietcombank Huyện Đông Anh
  • Phòng giao dịch Đông Anh

    Tổ 6, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

  • Vietcombank Huyện Đông Anh
  • Chi nhánh Đông Anh

    Thôn Nghĩa Lại, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội