Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Bình Giang Hải Dương

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bình Giang.

  • Vietcombank Huyện Bình Giang
  • PGD Bình Giang

    Số 3-5 Phạm Ngũ Lão, Thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương