Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Cẩm Giàng Hải Dương

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Cẩm Giàng.

  • Vietcombank Huyện Cẩm Giàng
  • PGD Phúc Điền

    Khu công nghiệp Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương