Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Gia Lộc Hải Dương

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Gia Lộc.

  • Vietcombank Huyện Gia Lộc
  • PGD Gia Lộc

    Số 341 đường Nguyễn Chế Nghĩa, Thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương