Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Kim Thành Hải Dương

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Kim Thành.

  • Vietcombank Huyện Kim Thành
  • PGD Kim Thành

    Thị xã Kim Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương