Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Kinh Môn Hải Dương

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Kinh Môn.

  • Vietcombank Huyện Kinh Môn
  • PGD Kinh Môn

    Khu Đô thị mới, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương