Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Nam Sách Hải Dương

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Nam Sách.

  • Vietcombank Huyện Nam Sách
  • PGD Nam Sách

    Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương