Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Ninh Giang Hải Dương

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ninh Giang.

  • Vietcombank Huyện Ninh Giang
  • PGD Ninh Giang

    Thôn Quán Tranh, xã Đồng Tâm, Huyện Ninh Giang, Hải Dương