Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Thanh Hà Hải Dương

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thanh Hà.

  • Vietcombank Huyện Thanh Hà
  • PGD Thanh Hà

    Bưu điện Thanh Hà, khu 7 thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, Hải Dương