Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Thanh Miện Hải Dương

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thanh Miện.

  • Vietcombank Huyện Thanh Miện
  • PGD Thanh Miện

    Số 512 đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện, Hải Dương