Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Tứ Kỳ Hải Dương

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tứ Kỳ.

  • Vietcombank Huyện Tứ Kỳ
  • PGD Tứ Kỳ

    Số 374 đường 391 Thị trấn Tứ Kỳ huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương