Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Thành Phố Hải Dương Hải Dương

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hải Dương.

 • Vietcombank Thành Phố Hải Dương
 • Chi nhánh Hải Dương

  Số 66 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

 • Vietcombank Thành Phố Hải Dương
 • PGD số 1

  Số 11 Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

 • Vietcombank Thành Phố Hải Dương
 • PGD số 2

  Số 89 Bạch Đằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

 • Vietcombank Thành Phố Hải Dương
 • PGD Lê Thanh Nghị

  Số 673-675 Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

 • Vietcombank Thành Phố Hải Dương
 • PGD Thanh Bình

  Số 243 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương