Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Thị Xã Chí Linh Hải Dương

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Chí Linh.

  • Vietcombank Thị Xã Chí Linh
  • PGD Sao Đỏ

    số 1 đường Thái Học 1, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương