Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Thủy Nguyên Hải Phòng

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thủy Nguyên.

  • Vietcombank Huyện Thủy Nguyên
  • PGD Thuỷ Nguyên

    Số 1 đường 25 tháng 10, Núi Đèo - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng