Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Quận Hồng Bàng Hải Phòng

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hồng Bàng.

  • Vietcombank Quận Hồng Bàng
  • PGD Quán Toan

    Số 583 đường Hà Nội, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

  • Vietcombank Quận Hồng Bàng
  • Chi nhánh Nam Hải Phòng

    Số 11 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng