Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Quận Lê Chân Hải Phòng

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Lê Chân.

  • Vietcombank Quận Lê Chân
  • PGD Lê Chân

    Số 49+51+53 đường Tô Hiệu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

  • Vietcombank Quận Lê Chân
  • PGD Trần Nguyên Hãn

    Số 268C Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng