Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Mỹ Hào Hưng Yên

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Mỹ Hào.

  • Vietcombank Huyện Mỹ Hào
  • Chi nhánh Hưng Yên

    Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên