Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Văn Giang Hưng Yên

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Văn Giang.

  • Vietcombank Huyện Văn Giang
  • PGD Văn Giang

    Bưu điện Văn Phúc, Thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên