Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Văn Lâm Hưng Yên

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Văn Lâm.

  • Vietcombank Huyện Văn Lâm
  • PGD Như Quỳnh

    Số 73 thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên