Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Yên Mỹ Hưng Yên

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Yên Mỹ.

  • Vietcombank Huyện Yên Mỹ
  • PGD Yên Mỹ

    Tòa nhà điều hành - Khu công nghiệp Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên