Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Cam Lâm Khánh Hòa

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Cam Lâm.

  • Vietcombank Huyện Cam Lâm
  • PGD Cam Đức

    Số 379 đường Trường Chinh, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa