Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Ninh Hòa Khánh Hòa

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ninh Hòa.

  • Vietcombank Huyện Ninh Hòa
  • PGD Ninh Hoà

    668 đường 2 tháng 4, tổ dân phố 4, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa