Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Thành Phố Cam Ranh Khánh Hòa

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Cam Ranh.

  • Vietcombank Thành Phố Cam Ranh
  • PGD Cam Ranh

    Số 100 đường 22/8 phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa