Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Châu Thành Kiên Giang

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Châu Thành.

  • Vietcombank Huyện Châu Thành
  • PGD Tắc Cậu

    Số 434 Quốc lộ 63, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang