Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Kiên Lương Kiên Giang

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Kiên Lương.

  • Vietcombank Huyện Kiên Lương
  • PGD Ba Hòn

    Nền 19-20 Lô L1 Đường số 6( Quốc lộ 80) - Khu phố Ba Hòn, Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương