Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Phú Quốc Kiên Giang

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phú Quốc.

  • Vietcombank Huyện Phú Quốc
  • PGD Phú Quốc

    Số 1A, đường Hùng Vương, khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

  • Vietcombank Huyện Phú Quốc
  • Chi nhánh Phú Quốc

    Số 1A đường Hùng Vương, khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang