Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Thị Xã Hà Tiên Kiên Giang

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Hà Tiên.

  • Vietcombank Thị Xã Hà Tiên
  • PGD Hà Tiên

    04 Phương Thành, khu phố 2, phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang