Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Đak Hà Kon Tum

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đak Hà.

  • Vietcombank Huyện Đak Hà
  • PGD Đắk Hà

    Thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum