Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Đak Tô Kon Tum

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đak Tô.

  • Vietcombank Huyện Đak Tô
  • Chi nhánh Kon Tum

    Số 348 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum