Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Đức Trọng Lâm Đồng

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đức Trọng.

  • Vietcombank Huyện Đức Trọng
  • PGD Đức Trọng

    101 – 103 Trần Hưng Đạo, thị Trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng