Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Huyện Lâm Hà Lâm Đồng

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lâm Hà.

  • Vietcombank Huyện Lâm Hà
  • PGD Lâm Hà

    Số 380 khu phố Đồng Tiến, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng