Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Thành Phố Lạng Sơn Lạng Sơn

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Lạng Sơn.

  • Vietcombank Thành Phố Lạng Sơn
  • Chi nhánh Lạng Sơn

    Tầng 1 Trung tâm thương mại Phú Lộc, dự án Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, Tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn